ບົດຂຽນ

"ເບຍບໍ່ແຮ່" ທີ່ Unchain ໃນ Hamburg ໂດຍ CRYSTAL STRANGER, CO-FOUNDER, PEACOUNTS ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018 ເວລາ 10:00 Crystal Sangar ທີ່ Beercoin ຢືນຢູ່ເທິງ Unchain ໃນ Hamburg / Crystal Sangar
ລົງໃນ 01-10-2019
ໃນກາງປີທີ່ບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າແລະຊີວິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ປ່ຽນໄປແນວໃດ. ໃນທ້າຍປີທີ່ຜ່ານມາ, ຂ້າພະເຈົ້າເບິ່ງຍອດເງິນຂອງບັນຊີແລະຂະ ໜາດ ຂອງຂ້ອຍຫຼາຍ. ປອນໄດ້ປ່ຽນຈາກບ່ອນນັ່ງຂອງຂ້ອຍໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ, ແລະການກວດການິໄສປະ ຈຳ ວັນຂ...
ລົງໃນ 06-09-2019